Input:

Sitan inventar - Primjer

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.9.2 Sitan inventar - Primjer

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Primjer 1.

Knjiženje nabave sitnog inventara i stavljanje u uporabu nakon nabave Od dobavljača XY d.o.o. primljen je račun za 30 kalkulatora u iznosu od 2.500,00kn + PDV od 25%. Kalkulatori su nakon nabavke stavljeni u uporabu.

Shema knjiženja kroz dnevnik:

Redni broj OPIS Račun GK Iznos 
Duguje Potražuje 
1. Sitan inventar u upotrebi  360  2.500,00   
 Pretporez po ulaznim računima 25%  140012  625,00   
 Dobavljači (račun za kalkulatore)  2200   3.125,00  

Sitan inventar evidentira se kao pojedinačna neto vrijednost nabavljenog dobra koja je manja od 3.500,00 kn, neovisno o njenom vijeku trajanja. Najniža vrijednost sitnog inventara nije definirana pa to ponekad djeluje zbunjujuće.

Evidencija u glavnoj knjizi:

Primjer 2.

Knjiženje nabave sitnog inventara i evidentiranje ovisnih troškova Od dobavljača XY d.o.o. primljen je račun za nabavu 200 ručnih pila po cijeni od 50,00 kn po komadu u iznosu od 15.000,00 kn + PDV 25%. Uz navedenu fakturu primljena je i faktura za prijevoz u iznosu od 1.750,00 kn + PDV 25%.

Evidencija knjiženja kroz dnevnik:

Redni broj OPIS Račun GK Iznos 
Duguje Potražuje 
1. Fakturna vrijednost sitnog inventara 3003 15.000,00  
 Pretporez po ulaznim računima 25% 140012 3.750,00  

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: