Input:

Rezerviranja - primjer knjiženja

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4.3 Rezerviranja – primjer knjiženja

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

960 - Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

Rezerviranje za otpremnine u slučaju poslovno uvjetovanih otkaza i rezerviranja za mirovine koje će se isplatiti u sljedećem razdoblju

Konto Opis D P 
960  Rezerviranje za troškove otpremnina zbog poslovno uvjetovanih otkaza        
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (priznavanje sadašnje vrijednosti)     960  
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  450     
960  Isplata otpremnine i ukidanje rezerviranja        
   Žiroračuni-transakcijski računi     100  
   Ostali troškovi poslovanja (Trošak otpremnine) 447     
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (Ukidanje rezerviranja za isplaćeni iznos otpremnine) 960     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine)    781  

966 - Rezerviranja za porezne obveze

966  Rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze     966  
   Rezerviranja za porezne obveze (trošak)  456     
966  Plaćanje poreznih obveza        
   Žiroračuni-transakcijski računi     100  
   Ostali poslovni rashodi  739     
966  Ukidanje rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze  966     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
   Napomena: rezerviranja se ukidaju u visini plaćenih poreznih obveza. Međutim, ako za preostali dio rezerviranja ne postoji osnova za daljnje priznavanje obveze, potrebno je ukinuti ukupan iznos rezerviranja.       

961 - Rezerviranja za započete sudske sporove

Konto Opis D P 
960  Rezerviranje za troškove otpremnina zbog poslovno uvjetovanih otkaza        
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (priznavanje sadašnje vrijednosti)     960  
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  450     
960  Isplata otpremnine i ukidanje rezerviranja        
   Žiroračuni-transakcijski računi     100  
   Ostali troškovi poslovanja (Trošak otpremnine) 447     
   Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (Ukidanje rezerviranja za isplaćeni iznos otpremnine) 960     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine)    781  
    
    
    
 966 - Rezerviranja za porezne obveze   
966  Rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze     966  
   Rezerviranja za porezne obveze (trošak)  456     
966  Plaćanje poreznih obveza        
   Žiroračuni-transakcijski računi     100  
   Ostali poslovni rashodi  739     
966  Ukidanje rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze  966     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
   Napomena: rezerviranja se ukidaju u visini plaćenih poreznih obveza. Međutim, ako za preostali dio rezerviranja ne postoji osnova za daljnje priznavanje obveze, potrebno je ukinuti ukupan iznos rezerviranja.       
    
 961 - Rezerviranja za započete sudske sporove   
Konto Opis D P 
961  Rezerviranja za započete sudske sporove        
   Rezerviranja za započete sudske sporove     961  
   Rezerviranja za započete sudske sporove  451     
961  Završetak spora i presuda u korist tužitelja        
   Ostali poslovni rashodi (Naknada štete po presudi) 735     
   Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni (Troškovi sudskih postupaka) 449     
   Kamate i slični rashodi s nepovezanim poduzetnicima (Zatezne kamate) 724     
   Ostale obveze (Obveza za naknadu štete po presudi)    269  
952  Ukidanje rezerviranja za sudske sporove u visini presude        
   Rezerviranja za započete sudske sporove  961     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
   Napomena: rezerviranja se ukidaju u visini presude, a ako je prestala osnova za rezerviranje preostalog iznosa potrebno je ukinuti i preostali iznos rezerviranja.       

966 - Rezerviranja za porezne obveze

966  Rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze     966  
   Rezerviranja za porezne obveze (trošak)  456     
966  Plaćanje poreznih obveza        
   Žiroračuni-transakcijski računi     100  
   Ostali poslovni rashodi  739     
966  Ukidanje rezerviranja za porezne obveze        
   Rezerviranja za porezne obveze  966     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
   Napomena: rezerviranja se ukidaju u visini plaćenih poreznih obveza. Međutim, ako za preostali dio rezerviranja ne postoji osnova za daljnje priznavanje obveze, potrebno je ukinuti ukupan iznos rezerviranja.       

961 - Rezerviranja za započete sudske sporove

Konto Opis D P 
961  Rezerviranja za započete sudske sporove        
   Rezerviranja za započete sudske sporove     961  
   Rezerviranja za započete sudske sporove  451     
961  Završetak spora i presuda u korist tužitelja        
   Ostali poslovni rashodi (Naknada štete po presudi) 735     
   Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni (Troškovi sudskih postupaka) 449     
   Kamate i slični rashodi s nepovezanim poduzetnicima (Zatezne kamate) 724     
   Ostale obveze (Obveza za naknadu štete po presudi)    269  
952  Ukidanje rezerviranja za sudske sporove u visini presude        
   Rezerviranja za započete sudske sporove  961     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
   Napomena: rezerviranja se ukidaju u visini presude, a ako je prestala osnova za rezerviranje preostalog iznosa potrebno je ukinuti i preostali iznos rezerviranja.       

963 - Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

Rezerviranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenim rokovima priznaju se u visini koja je utvrđena na temelju ugovora i prijašnjih iskustvenih spoznaja , ako ne postoji pravni temelj da se takvi izdaci naplate od treće osobe. Rezerviranja je potrebno ukinuti u poreznom razdoblju kada se izvrši popravak, odnosno u kojem istječu jamstveni rokovi. Ovo je porezno priznato rezerviranje.

    
Konto Opis D P 
963  Rezerviranja za troškove popravaka u jamstvenim rokovima        
   Rezerviranje za troškove u jamstvenim rokovima (rok dvije godine)     963  
   Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima  453     
963  Troškovi popravka u jamstvenom roku (popravak putem vanjskog servisa) u prvoj godini jamstva        
   Troškovi servisnih usluga i održavanja (Usluge popravaka u garantnom roku) 413     
   Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu  180     
   Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu     220  
963  Ukidanje rezerviranja u visini nastalih troškova u prvoj godini jamstva        
   Rezerviranje za troškove u jamstvenim rokovima  963     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  
963  Ukidanje rezerviranja u preostalom iznosu - istek jamstva        
   Rezerviranje za troškove u jamstvenim rokovima  963     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  

969 - Druga rezerviranja

Druga rezerviranja odnose se na uglavnom na porezno nepriznate troškove rezerviranja, primjerice s osnove štetnih ugovora, za restrukturiranje, za isplatu jubilarnih nagrada. Na takva rezerviranja potrebno je obračunati odgođenu poreznu imovinu koja će se ukidati u godinama u kojima se ukidaju i rezerviranja.

Rezerviranja za štetne ugovore

Konto Opis D P 
969  Rezerviranja za štetne ugovore s osnove prijevremenog raskida ugovora o najmu        
   Druga rezerviranja (Rezerviranje za štetne ugovore)    969  
   Druga rezerviranja  455     
969  Faktura dobavljača        
   Ostali poslovni rashodi (Naknada za prijevremeni raskid) 739     
   Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu     220  
   Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu  180     
969  Ukidanje rezerviranja za štetne ugovore        
   Druga rezerviranja (Rezerviranje za štetne ugovore) 969     
   Ostali poslovni prihodi (Prihodi od ukidanja rezerviranja )    781  

Rezerviranja za jubilarne nagrade

Konto Opis D P 
969  Evidentiranje sadašnje vrijednosti rezerviranja za jubilarne nagrade        
   Druga rezerviranja (Rezerviranja za jubilarne nagrade - sadašnja vrijednost)    969  
   Druga rezerviranja  455     

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: