Input:

Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.10 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

4.10.1 Otpis i vrijednosno usklađivanje zaliha

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Za evidentiranje vrijednosnog usklađenja zaliha potrebno je donijeti odluku o vrijednosnom usklađenju, tj. odgovarajuću knjigovodstvenu ispravu koja će biti podloga za unos podataka u poslovne knjige. Uobičajeno se vrijednosno usklađenje provodi nakon provedene godišnje inventure, temeljem prijedloga popisne komisije, međutim to je potrebno učiniti bilo kada tijekom razdoblja ako je neto utrživa vrijednost manja od troška zaliha.

Otpis, odnosno vrijednosno usklađenje zaliha računovodstveno se priznaje kao rashod u računu dobiti i gubitka u razdoblju otpisa, odnosno nastanka gubitka od vrijednosnog usklađenja. Međutim, u skladu sa poreznim propisima, čl. 10. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-138/20; nadalje Zakon o PD-u) navodi da je rashod s osnove smanjenja vrijednosti zaliha porezno priznat u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način uporabljena. Stoga, ako zalihe nisu utrošene, prodane i sl. u onom poreznom razdoblju u kojem su vrijednosno usklađene, takav rashod je privremeno porezno nepriznat te se iskazuje kao stavka povećanja porezne osnovice - red. br. 21. PD obrasca. Međutim, u onom poreznom razdoblju kada te iste zalihe budu utrošene, prodane, na neki drugi način otuđene ili uništene, rashod od vrijednosnog usklađenja zalihe će biti priznat za porezne svrhe (čl. 34. Pravilnika o porezu na dobit, Nar. nov., br. 95/05-1/21; nadalje Pravilnik o PD-u), te se iskazuje kao stavka umanjenje porezne osnovice na red. br. 30. PD obrasca.

Prilikom vrijednosnog usklađenja zaliha poduzetnik nema obvezu obračunati PDV-a zbog toga što se vrijednosno usklađenje ne smatra oporezivom isporukom dobara u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13-138/20; nadalje Zakon o PDV-u).

Ako su zalihe vrijednosno usklađene, u svakom sljedećem razdoblju potrebno je procijenjivati neto utrživu vrijednost. Ako su neke okolnosti u ranijem razdoblju uzrokovale otpis zaliha ispod troška, a te okolnosti više ne postoje, ili ako postoji nedvosmisleni dokaz o povećanju neto utržive vrijednosti zbog promjene ekonomskih uvjeta, poništava se raniji otpis do iznosa koji je prethodno bio priznat kao rashod. Iznos bilo kojeg


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: