Input:

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3.1 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Metoda ponderiranog prosječnog troška podrazumijeva postupak po kojem se trošak neke stavke određuje temeljem prosječnog ponderiranog troška svih stavki na početku razdoblja i troška sličnih stavki koje su kupljene ili proizvedene u tom razdoblju. Prosjek se može izračunati periodički ili po zaprimanju svake dodatne pošiljke ovisno o uvjetima u kojima poduzetnik posluje. U situacijama kada se nabavne cijene mijenjaju, svaka nova nabavka odredit će i novu prosječnu cijenu po kojoj će biti obračunat utrošak ili prodaja zaliha. Potrebno je istaknuti kako se obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene može izvoditi kontinuirano ili periodično. Pritom, kontinuirani i periodični obračun daju bitno različite rezultate vezane uz troškove i vrijednosti zaliha na kraju, o čemu treba posebno voditi računa.

Prednost primjenjivanja metode prosječne ponderirane cijene u obračunu zaliha sastoji se u jednostavnosti njene primjene u praksi, posebno ako se obračun vodi putem računala. Naime, ta je metoda jednostavna i za programiranje i za upotrebu. Nedostatak metode prosječne ponderirane cijene može se pojaviti u situaciji rasta cijena. Taj nedostatak posebno dolazi do


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: