Input:

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.9.3 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine koja se vodi po trošku

Opis stavke  Konto Konto  
Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine     018  
Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (rashod)  440     

Napomena: potrebno je obratiti pozornost na porezni tretman vrijednosnog usklađenja i po potrebi obračunati odgođenu poreznu imovinu.

Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine koja se vodi po revaloriziranoj vrijednosti - smanjenje vrijednosti je veće od revalorizacijskog iznosa

Opis stavke  Konto Konto  
Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne imovine (ukidanje ukupnog knjiženog iznosa) 930     
Odgođena porezna obveza (ukidanje ukupnog knjiženog iznosa) 260     
Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine     018  
Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine - rashod (priznaje se u iznosu koji je veći od prethodno evidentiranog revaloriziranog iznosa) 440     

Napomena: potrebno je obratiti pozornost na porezni tretman vrijednosnog usklađenja i po potrebi obračunati odgođenu poreznu imovinu.

Vrijednosno usklađenje materijalne imovine koja se vodi po trošku

Opis stavke  Konto Konto  
Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (rashod)  441     

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: