Input:

Unaprijed plaćeni troškovi

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.2 Unaprijed plaćeni troškovi

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

8.2.1 Unaprijed plaćeni troškovi

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja (toč. 14.17. HSFI-a 14). Primjerice, unaprijed plaćeni troškovi mogu se odnositi na unaprijed plaćene premije osiguranja, pretplate za časopise, najamnine, školarine, promidžbene usluge i sl., a nastaju na osnovi računa ili obračuna.

Unaprijed plaćene troškove potrebno je početno mjeriti u visini plaćenog iznosa (toč. 14.25. HSFI-a 14). Međutim, potrebno je obratiti pozornost i na njihovo naknadno mjerenje. Stoga, kada su za dio unaprijed plaćenih troškova ispunjeni uvjeti priznavanja u računu dobiti i gubitka, za taj dio se smanjuje vrijednost unaprijed plaćenih troškova priznatih u bilanci i povećava se iznos rashoda u računu dobiti i gubitka (toč. 14.31. HSFI-a 14).

Ovakvim računovodstvenim iskazivanjem vrši se odgovarajuće raspoređivanje troškova na ona obračunska razdoblja


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: