Input:

4.1 Stjecanje (nabava) zaliha

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Stjecanje (nabava) zaliha

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Za obveznike primjene HSFI-a utvrđivanje, obračunavanje, mjerenje, priznavanje i evidentiranje zaliha definirano je odredbama HSFI-a 10 - Zalihe, dok su za obveznike primjene MSFI-a zalihe definirane u MRS-u 2 – Zalihe, koji su uglavnom usklađeni. Temeljni zadatak računovodstva zaliha je obuhvatiti sve troškove koji su nastali u formiranju zaliha i koje treba priznati kao imovinu tijekom poslovanja sve do trenutka priznavanja s njima povezanih prihoda. Također, računovodstveni standard bavi se određivanjem troškova i njihovim kasnijim priznavanjem kao rashoda, uključivši bilo koje otpisivanje do neto vrijednosti, a sadrži i upute o metodama utvrđivanja troškova koje se koriste za određivanje vrijednosti zaliha.

Zalihe predstavljaju kratkotrajnu materijalnu imovinu:

  1. koja se drži zbog prodaje u redovnom toku poslovanja,
  2. koja se drži u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili
  3. koja je u obliku materijala ili dijelova koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga.

Uobičajeno, a u skladu sa reprodukcijskim ciklusom, zalihe mogu obuhvatiti sljedeće pojavne oblike: zalihe sirovina i drugog materijala koji ulazi u supstancu gotovog proizvoda; zalihe rezervnih dijelova i drugog materijala koji ne ulazi u supstancu gotovih proizvoda; zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda; zalihe gotovih proizvoda; zalihe trgovačke robe i drugo te kratkotrajnu biološku imovinu.

Zastupljenost pojedinog oblika zaliha u bilanci subjekta ovisi o njegovoj poslovnoj djelatnosti.

Zalihe se trebaju priznati u bilanci kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  1. vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi pritjecati poduzetniku, i
  2. zalihe imaju troškove ili vrijednosti koje se pouzdano mogu izmjeriti.

Zalihe sirovina i materijala vrijednosno se iskazuju unutar skupine konta - razreda 3.

Evidencija sirovina i materijala se vodi na sljedeći način:

  1. skladišna evidencija – sadrži količinske podatke
  2. analitička evidencija, tj. materijalno knjigovodstvo – sadrži količinske i novčane podatke za svaki pojedini artikl te se pojedinačno prati svaka promjena po svakoj pojedinoj vrsti zalihe
  3. financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga) – iskazuju se samo novčani podaci.

Zalihe sirovina i materijala se temeljem primke zaprimaju na skladište. Primka je dokument koji služi kao dokaz o zaprimanju zalihe na skladište. Temeljem primke u


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: