Input:

Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.4.2 Razvrstavanje dugotrajne imovine u skupine (klasifikacija) i njihova uporaba amortizacije - Primjer

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Primjer 1. Klasifikacija imovine u skupine

Društvo X d.o.o. ima sljedeću vrstu imovine te ju je potrebno odgovarajuće razvrstati prilikom evidentiranja u poslovnim knjigama na pozicije nematerijalne i materijalne imovinu:

 • - ulaganje u prostor u najmu (uvjeti knjiženja kao imovine zadovoljeni)
 • - goodwill
 • - softver koji je dio operativnog sustava računala
 • - zemljište koje subjekt drži radi porasta tržišne vrijednsoti
 • - zgrada koji subjekt drži radi ostvarivanja prihoda od najma
 • - zgrada u kojoj se obavlja proizvodna djelatnost subjekta
 • - zgrada u kojoj se obavljaju administrativni poslovi
 • - vozilo namijenjeno prijevozu članova uprave
 • - alat koji se koristi u proizvodnji
 • - uredski namještaj
 • - računala
 • - razna oprema koja se koristi u proizvodnji
 • - zaštitni znak
 • - zemljište na kojem se nalazi zgrada uprave
 • - višegodišnji nasad vinograda
 • - zgrada koja je još uvijek u izgradnji
 • - plaćena sredstva za opremu koja još nije isporučena
 • - stroj nabavljen na financijski leasing
 • - teretno vozilo
 • - dugoročna licenca za softver
 • - dugoročna koncesija

Rješenje:

Nematerijalna imovina

Stavka Pozicija u bilanci – skupine iz GFI-a 
ulaganje u prostor u najmu (uvjeti knjiženja kao imovine zadovoljeni)  Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava  
goodwill  Goodwill  
zaštitni znak  Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava  
dugoročna licenca za softver  Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava  
dugoročna koncesija  Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava  

Materijalna imovina

Stavka Pozicija u bilanci – skupine iz GFI-a 
softver koji je dio operativnog sustava računala  Postrojenja i oprema  
zemljište koje subjekt drži radi porasta tržišne vrijednosti  Ulaganje u nekretnine  
zgrada koji subjekt drži radi ostvarivanja prihoda od najma  Ulaganje u nekretnine  

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: