Input:

Godišnje oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini

26.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 01.01.2017. godišnji obračun poreza na dohodak je ponovo doživio promjene. Tako će godišnju prijavu morati podnijeti uglavnom obrtnici i slobodna zanimanja, što i nije novost. Osobe koje su ostvarile nešto veću plaću i uz to honorare u godišnjem iznosu većem od 12.500 kn, morati će doplatiti razliku poreza na dohodak temeljem posebnog postupka oporezivanja. Pročitajte u nastavku…

1. Tko mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017.g. (dalje: GPP)?

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu, na obrascu DOH, obvezno podnose:

1) Osobe koje su ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici i slobodna zanimanja);

2) Rezident član posade broda u međunarodnoj plovidbi podnosi GPP za ostvaren dohodak od nesamostalnog rada;

3) Ostali porezni obveznici u slučaju ako ih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Ukoliko je porezni obveznik dužan podnijeti GPP, tada u istoj navodi sve dohotke osim:

a) dohotka koji je izuzet od oporezivanja prema međunarodnim ugovorima,

b) dohotka ostvarenog po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti nije oporeziv sukladno posebnom propisu,

c) dohotka koji se smatra konačnim (konačni dohodak objašnjen je niže u članku). 2

 

Rokovi podnošenja prijave

Do 31. siječnja 2018. Poreznoj upravi dostavlja se prijava poreza na dohodak na obrascu DOH-Z koju dostavljaju obrtnici koji imaju zajednički obrt, odnosno posluju u supoduzetništvu, zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI);

Do 28. veljače 2018. Poreznoj upravi dostavlja se: prijava poreza na dohodak za 2017. – obrazac DOH zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI), ako nije predan uz obrazac DOH-Z, i drugi propisani prilozi.

Porez na dohodak utvrđen GPP plaća se najkasnije do dana podnošenja GPP (najkasnije 28.02.2018.).

2. Konačni dohodak

Pojedini oblici dohotka predstavljaju konačni dohodak. Konačni dohoci ne prijavljuju se u GPP. Porez na dohodak kod ove grupe dohodaka plaćen je prilikom isplate dohotka i time je postupak oporezivanja završen (konačan).

Vrste konačnog dohotka (porezna stopa):

1. Dohodak od imovine i imovinskih prava – najamnine i zakupnine (12%), imovinska prava (24%), otuđenje nekretnina i imovinskih prava (npr. prodaja istih; 24%), otuđenje posebnih vrsta imovine (12%).

2. Dohodak od kapitala – kapitalni dobitak (dohodak od prodaje udjela u društvima i vrijednosnih papira, 12%), isplaćena dobit ili dividenda (12%), primici od kamata (12%), izuzimanja od strane vlasnika (36%) i dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica (24%).

3. Dohodak od osiguranja (12%)

4. Drugi dohodak-konačni – dohodak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (50%), povrat doprinosa iznad najviše osnovice (36%)

5. Dohodak od samostalne djelatnosti kod obrtnika koji plaćaju paušalni porez na dohodak (tvz. paušalni obrt)

Građani koji ostvaruju ovu vrstu dohodaka ne mogu podnijeti GPP, osim ako su se svojevoljno prijavili u RPO (Registar poreznih obveznika) radi plaćanja poreza na način izjednačen sa obrtom. Prilikom isplate dohotka građanima, isplatitelj je dužan obračunati, platiti i državi podnijeti JOPPD obrazac (obračun poreza na dohodak). Ukoliko je isplatitelj nerezident, tada je primatelj


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: